jaarverslag voorzitter 2019

                                              

Jaarverslag 2019.

 

Van de voorzitter,

 

2019 was een mooi en groeiend jaar voor de verenigingen.

De fusie is een feit geworden in 2019!  Met deze nieuwe setting als bestuur hebben we diverse hindernissen en oude valkuilen overwonnen.Een gedegen structuur is gevonden waarmee we verder borduren met een visie die ver vooruit ligt. De fusie waar we aan gewerkt hebben samen met voormalig O en O was hierbij een grote maar leuke uitdaging die ons als verenigingen nog beter op de kaart zet. Het speerpunt is en blijft hierbij jeugd, met daarnaast al onze andere activiteiten zoals witvis,karper en roofvissen. In 2019 is de vereniging gegroeid met nog meer leden. Dat is ongekend en zet de trend die we ingezet hadden nog verder voort.Het doel was vanaf dag 1: leden werven en zorgen dat we veelzijdige evenementen organiseren voor jong en oud in alle mogelijke vormen ?  dat doel blijft overeind in 2020 en hier gaan we als samen gesmolten bestuur en vrijwilligers volgas mee door.

 

Jeugd

Afgelopen jaar is gestart met 5 jeugdwedstrijden en de vissiekidsdag.De deelname aan de wedstrijden waren gemiddeld 8 kinderen , De Vissiekidsdag daarin tegen was in 2019 wat mider qua opkomst ,20 kinderen afgelopen jaar evenals het vissiekids sinterklaasfeest.

 

Ledental

Het ledenaantal is licht gestegen in 2019.Een mooi begin waar we nu op verder gaan werken en uitbreiden.

 

 

Wedstrijden.

Het aantal deelnemers aan de wedstrijden, met name voor de witvis wedstrijden is verbeterd ten opzichte van 2018. Dit hebben we te danken aan de goede samenwerking die we hebben met hsv O en O, We merken dat de samenwerkingsverbanden interesse hebben van zowel verenigingen als burgers en bedrijven. Dit bied dus zeker perspectief verder de toekomst in.

De karperwedstrijden vielen wat tegen in 2019 we konden niet elke wedstrijd grote groepen mensen meenemen naar de waterkant door wisselvallige opgaves.De jeugdwedstrijden werden regulier bezocht door gemiddeld zo’n 8 vissertjes tijdens de wedstrijden. Qua format hebben we uitgebreid met cursus dagen in feedervissen,roofvissen en karpervissen voor al deze extra aanvullingen was helaas nagenoeg geen animo afgelopen jaar waardoor dit in de agenda geschrapt is.

 

Partners

De partners van Vissie Vissie zijn allerlei bedrijven die ons zowel financieel als materieel ondersteunen t.b.v van onze evenementen.Alleen hierdoor waren we in staat om deze grote van evenementen in 2019 te kunnen uitvoeren. Hier zijn we iedereen zeer dankbaar voor. Trots zijn we er op dat we ons Partnernetwerk ook in 2019 en 2020 hebben weten te vergroten waardoor er meer mogelijkheden voor evenementen ontstaan.

 

 Vissie Vissie samenwerkingsverbanden

We hebben een leuke samenwerking achter de rug in 2019.Met Hsv O en O hebben we een aantal leuke evenementen kunnen organiseren. Kortom de toekomst is samenwerken en dat hebben we gelukkig als verenigingen goed begrepen. Conclusie is dat we leuke wedstrijden hebben gehad met een beter gevuld deelnemersveld in 2019.In 2020 gaan we hiermee verder en zitten we met meerdere verenigingen om tafel om samenwerkingsverbanden te bespreken voor de toekomst. Hierbij is ook uitbreiding aan de orde dus 2020 wederom belooft veel spektakel.

Bestuursverslag

Het bestuur is druk geweest in 2019 met organisatie van wedstrijden vanuit de commissies ,daarnaast hebben we veel geinvesteerd in nieuwe cursusmaterialen om extra themadagen te organiseren en natuurlijk ook ons clubgebouw compleet opgeknapt voor een frisse uitstraling als nieuwe gefuseerde vereniging.

 

 Tarieven 2020

 De tarieven voor het vissen waren als volgt vastgesteld:

In 2019 waren de kosten vanaf 1 januari  € 33,50 en voor kinderen € 23,50

 

De prijzen 2020 zijn voor volwassenen verhoogd naar: Vispas € 34,50,

en voor de jeugd fors verlaagd naar Jeugdvispas € 15,00

Sportvisserijcontroles

De controles  worden uitgevoerd door opsporings-ambtenaren van Politie, Sportvisserij Nederland en controleurs uit het samenwerkingsverband Hsv O&O.U kunt hen regelmatig aantreffen aan de waterkant en ik hoop dat onze vereniging een goed en boete vrij  2020 zal beleven. 

 

Controleurs

Meerdere  bestuursleden en commisie leden hebben inmiddels de cursus controleur gevolgd in 2019 Hierdoor hebben we onze controleurs uit kunnen breiden naar totaal 7.

 

Veel visplezier en goede vangsten!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-